Lean Soft Entegrasyon Dökümanı

Sipariş Kaydet(SaleShipment/OrderSave)

 

Sipariş kaydetme servisidir. Servis için gereken parametreler aşağıda tanımlanmıştır. Zorunlulukları belirtilmiştir. Örnek Request ve Response'lar aşağıda görselleriyle birlikte verilmiştir.

Api servis linki firma bazlı değişebilmektedir. Lokalde çalışacak servisler için bizimle iletişime geçiniz.

  • POST OrderSave(Tekli Örnek)

https://api.leanbilisim.com/api/SaleShipment/OrderSave/{CompanyID}

Parametre Açıklamaları & Kuralları

Koyu renkli ve yıldızla ( * ) belirtilmiş olan parametreler zorunlu alan olarak istekte gönderilmelidir. 

Parametre Açıklama Veri Tipi Max. Karakter Sayısı
OrderUpExternalDataReferanceID *  Fatura Referans ID. ( Benzersiz ID ) string -
OrderUpInvoiceID *  Fatura Hareket ID  SATIŞ İÇİN 16 İADE İÇİN 11  string -
OrderUpExternalDataReferenceGroup * Referans Grup Tanımı Listeleme Fonksiyonunu inceleyerek oradaki ReferenceGroupCode ' u göndermelisiniz. "PYTY" string -
OrderCurrencyCode *  Fatura Döviz Kodu  ÖRNEK: TRY , USD , EUR  string -
OrderUpCustomerID *  Fatura Müşteri ID guid -
OrderUpCustomerDeliveryAddressID *  Fatura Müşteri Sevk Adresi ID guid -
OrderUpDocumentNumber *  Fatura Kodu string -
OrderUpExplanation Fatura Açıklama string -
OrderUpDetailExplanation Fatura Detaylı Açıklama string -
OrderUpCostAmount Fatura Masraf Tutarı double -
       
OrderLine *  Fatura Satır array -
OrderLine.OrderLineStockUnit *  Fatura Satır Stok Birimi  ÖRNEK: Adet , Kg  string -
OrderLine.OrderLineStockCurrency *  Fatura Satır Stock Döviz Kodu  ÖRNEK: TRY , USD , EUR  string -
OrderLine.OrderLineUnitPrice *  Fatura Satır Birim Fiyatı double -
OrderLine.OrderLineAmount *  Fatura Satır Miktar double -
OrderLine.OrderLineTaxRate *  Fatura Satır KDV Oranı double -
OrderLine.OrderLineWithTaxOrNot *  Fatura Satır KDV Dahil mi?  0:Hariç 1:Dahil  integer -
OrderLine.OrderLineNumber *  Fatura Satır Numarası integer -
OrderLine.OrderLineStockCode *  Fatura Satır Stok Kodu string -
OrderLine.OrderLineCustomsDutyRate Fatura Gümrük Vergisi Oranı double -
OrderLine.OrderLineRUSFRate Fatura KKDF Oranı double -
OrderLine.OrderLineWitholdingRate Fatura Tevkifat Oranı double -
OrderLine.OrderLineExplanation Fatura Açıklama string -
OrderLine.OrderLineDetailExplanation Fatura Detaylı Açıklama string -

Örnek Request 

{
"OrderUp":{
"OrderUpExternalDataReferanceID":"33333",
"OrderUpExternalDataReferenceGroup":"PYTY",
"OrderCurrencyCode":"TRY",
"OrderUpCustomerID":"3C525E01-DA77-4145-A3DE-AD38D03C9827",
"OrderUpCustomerDeliveryAddressID":"7a8d375d-7933-40b8-9053-76d334710bad",
"OrderUpDocumentNumber":"11111",
"OrderUpCostAmount":3
    },
    "OrderLine":[
        {
"OrderLineStockUnit":"KG",
"OrderLineStockCurrency":"TRY",
"OrderLineUnitPrice":100,
"OrderLineAmount":2,
"OrderLineTaxRate":18,
"OrderLineWithTaxOrNot":1,
"OrderLineNumber":1,
"OrderLineStockCode":"msrl 0711"
        }
    ]
}

Örnek Response 

{
    "Result": true,
    "Message": "Sipariş başarıyla aktarılmıştır",
    
}