Lean Soft Entegrasyon Dökümanı

Sipariş Kaydet(SaleShipment/OrderSave)

 

Sipariş kaydetme servisidir. Servis için gereken parametreler aşağıda tanımlanmıştır. Zorunlulukları belirtilmiştir. Örnek Request ve Response'lar aşağıda görselleriyle birlikte verilmiştir.

Api servis linki firma bazlı değişebilmektedir. Lokalde çalışacak servisler için bizimle iletişime geçiniz.

  • POST OrderSave(Tekli Örnek)

https://api.leanbilisim.com/api/SaleShipment/OrderSave/{CompanyID}

Parametre Açıklamaları & Kuralları

Koyu renkli ve yıldızla ( * ) belirtilmiş olan parametreler zorunlu alan olarak istekte gönderilmelidir. 

Varyantlı ürün gönderilirken sipariş satırda OrderLine.OrderLineDetailExplanation ( sipariş satır detaylı açıklama) kısmının varyant bilgileriyle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 

Parametre Açıklama Veri Tipi Max. Karakter Sayısı
OrderUpExternalDataReferanceID *  Sipariş Referans ID. ( Benzersiz ID ) string -
OrderUpExternalDataReferenceGroup * Referans Grup Tanımı Listeleme Fonksiyonunu inceleyerek oradaki ReferenceGroupCode ' u göndermelisiniz. "PYTY" string -
OrderCurrencyCode *  Sipariş Döviz Kodu  ÖRNEK: TRY , USD , EUR  string -
OrderUpCustomerID *  Sipariş Müşteri ID guid -
OrderUpCustomerDeliveryAddressID *  Sipariş Müşteri Sevk Adresi ID guid -
OrderUpDocumentNumber *  Sipariş Kodu string -
OrderUpExplanation Sipariş Açıklama string -
OrderUpDetailExplanation Sipariş Detaylı Açıklama string -
OrderUpCostAmount Sipariş Masraf Tutarı double -
       
OrderLine *  Sipariş Satır array -
OrderLine.OrderLineStockUnit *  Sipariş Satır Stok Birimi  ÖRNEK: Adet , Kg  string -
OrderLine.OrderLineStockCurrency *  Sipariş Satır Stock Döviz Kodu  ÖRNEK: TRY , USD , EUR  string -
OrderLine.OrderLineUnitPrice *  Sipariş Satır Birim Fiyatı double -
OrderLine.OrderLineAmount *  Sipariş Satır Miktar double -
OrderLine.OrderLineTaxRate *  Sipariş Satır KDV Oranı double -
OrderLine.OrderLineWithTaxOrNot *  Sipariş Satır KDV Dahil mi?  0:Hariç 1:Dahil  integer -
OrderLine.OrderLineNumber *  Sipariş Satır Numarası integer -
OrderLine.OrderLineStockCode *  Sipariş Satır Stok Kodu string -
OrderLine.OrderLineCustomsDutyRate Sipariş Gümrük Vergisi Oranı double -
OrderLine.OrderLineRUSFRate Sipariş KKDF Oranı double -
OrderLine.OrderLineWitholdingRate Sipariş Tevkifat Oranı double -
OrderLine.OrderLineExplanation Sipariş Açıklama string -
OrderLine.OrderLineDetailExplanation Sipariş Detaylı Açıklama string -
       
OrderLineMatrix Matris Detay Listesi array -
OrderLineMatrixCode Matris Kodu (1-24 aralığında gelmesi gerekmektedir.) int -
OrderLineMatrixStockCode İlgili matriste belirtilmek istenen ürün kodu  string -

Örnek Request 

{
"OrderUp":{
"OrderUpExternalDataReferanceID":"333338dddxFdff",
"OrderCurrencyCode":"TRY",
"OrderUpCustomerID":"dc615b4c-4df9-453f-a59c-3bde8eedcd47",
"OrderUpCustomerDeliveryAddressID":"405fd89b-99ee-4c05-8706-b5322190cadc",
"OrderUpDocumentNumber":"1111118dddxFfdf"
    },
    "OrderLine":[
        {
"OrderLineStockUnit":"KG",
"OrderLineStockCurrency":"TRY",
"OrderLineUnitPrice":100,
"OrderLineAmount":2,
"OrderLineTaxRate":18,
"OrderLineWithTaxOrNot":1,
"OrderLineNumber":1,
"OrderLineStockCode":"msrl 0711",
"OrderLineMatrix":[{
    "OrderLineMatrixCode":"1",
      
 "OrderLineMatrixStockCode":"M209140"
 
},{
     "OrderLineMatrixCode":"2",
      
 "OrderLineMatrixStockCode":"L2889"
}]
        }
    ]
}

Örnek Response 

{
    "Result": true,
    "Message": "Sipariş başarıyla aktarılmıştır",
    
}