Lean Soft Entegrasyon Dökümanı

Sevkiyat Kaydet(StockActions/StockActionSave)

 

Sevkiyat kaydetme servisidir. Servis için gereken parametreler aşağıda tanımlanmıştır. Zorunlulukları belirtilmiştir. Örnek Request ve Response'lar aşağıda görselleriyle birlikte verilmiştir.

Api servis linki firma bazlı değişebilmektedir. Lokalde çalışacak servisler için bizimle iletişime geçiniz.

    
  • POST StockActionSave(Tekli Örnek)

https://api.leanbilisim.com/api/StockActions/StockActionSave/{CompanyID}/{StockActionUpDefinitionID}

Parametre Açıklamaları & Kuralları

Koyu renkli ve yıldızla ( * ) belirtilmiş olan parametreler zorunlu alan olarak istekte gönderilmelidir. 

Parametre Açıklama Veri Tipi Max. Karakter Sayısı
CompanyID*  Firma ID. ( Benzersiz ID ) integer -
StockActionLineNumber* Stok Hareketi Satır Numarası integer -
StockActionCompanyID Stok Hareketi Firma ID integer -
StockActionCustomerID Stok Hareketi Müşteri ID integer -
StockActionDepotID Stok Hareketi Depo ID integer -
StockActionModuleID Stok Hareketi Modul ID guid -
StockActionModuleDownID Stok Hareketi Modul Alt ID guid -
StockActionExternalDataID Stok Hareketi Dış Veri ID guid -
StockActionComponentShipmentUpID Stok Hareketi Sevkiyat Bileşen Üst ID  guid -
StockActionComponentRefID Stok Hareketi Bileşen Referans ID guid -
StockActionComponentShipmentUpStockID Stok Hareketi Sevkiyat Bileşen Üst Stok ID guid -
StockActionComponentID Stok Hareketi Bileşen ID guid -
StockActionComponentVehicleTransferQuantity Stok Hareketi Bileşen Araç Yükleme Miktarı double -
StockActionComponentVehicleTransferDate Stok Hareketi Bileşen Araç Yükleme Tarihi datetime -
StockActionDefinitionID Stok Hareketi Tanımlama ID int -
StockActionStockID Stok Hareketi Stok ID guid -
StockActionStockSerialNumber Stok Hareketi Stok Seri Numarası string 50
StockActionStockBarcode* Stok Hareketi Stok Barkod string 50
StockActionLotNumber Stok Hareketi Lot Numarası string 50
StockActionPLotNumber Stok Hareketi Parti Numarası string 50
StockActionEffectType Stok Hareketi Etki Tipi byte -
StockActionQuantity* Stok Hareketi Miktarı double -
StockActionPreviousAmount Stok Hareketi Elde Olan Bir Önceki Miktar double -
StockActionUnitID Stok Hareketli Birim ID int -
StockActionModuleMainUnitCycle Stok Hareketi AnaBirim Çevrim double -
StockActionModuleLineUnitID Stok Hareketi Modul Satır Birim ID int -
StockActionUnitPrice* Stok Hareketi Birim Fiyat double -
StockActionCurrencyNumber* Stok Hareketi Döviz Numarası int -
StockActionExchangeRate Stok Hareketi Döviz Kuru double -
StockActionDate Stok Hareketi Tarih datetime -
StockActionUserID Stok Hareketi Kullanıcı ID int -
StockActionCurrentDate Stok Hareketi Şuanki Tarih datetime -
StockActionUpUserID Stok Hareketi Üst Kullanıcı ID int -
StockActionUpDate Stok Hareketi Üst Tarih datetime -
StockActionDescription Stok Hareketi Açıklama string 500
StockActionInvoiced Stok Hareketi Faturalanmış byte -
StockActionInvoiceDocNumber Stok Hareketi Fatura Belge Numarası string 50
StockActionWeight Stok Hareketi Ağırlık double -
StockActionVolume Stok Hareketi Hacim double -
StockActionUserText1 Stok Hareketi Kullanıcı Text string 250
StockActionUserText2 Stok Hareketi Kullanıcı Text string 250
StockActionUserFloat1 Stok Hareketi Kullanıcı Float double -
StockActionUserFloat2 Stok Hareketi Kullanıcı Float double -
StockActionUserFloat3 Stok Hareketi Kullanıcı Float double -
StockActionActive Stok Hareketi Aktif byte -
StockActionPackageID Stok Hareketi Paket ID int -
StockActionPackageQuantity Stok Hareketi Paket Miktarı int -
StockActionExternalDataDocNumber Stok Hareketi Dış Data Dokuman Numarası string 100
StockActionTransferDepotID Stok Hareketi Depo Transfer ID int -
StockActionTransferAcceptenceID Stok Hareketi Transfer Kabul ID guid -
StockActionGtipCode Stok Hareketi Gtip Kodu string 100
StockActionFormulaLevel Stok Hareketi Reçete Seviyesi int -
StockActionBusinessCenterID Stok Hareketi İş Merkezi ID guid -
StockActionRefProductActionID Stok Hareketi Referans Ürün Hareketi ID guid -
StockActionDescription2 Stok Hareketi Açıklama string 550
StockActionProjectID Stok Hareketi Proje ID guid -
StockActionRejectionQuantity Stok Hareketi Red Miktarı double -
StockActionRejectionDescription Stok Hareketi Red Açıklama string 500
StockActionEDevLineNumber Stok Hareketi E-Devlet Satır Numarası string 100
StockActionServiceDescription Stok Hareketi Ürün Hizmet Tanımı string -
StockActionWidth Stok Hareketi En double -
StockActionHeight Stok Hareketi Boy double -
StockActionDepth Stok Hareketi Derinlik double -
StockActionDirection Stok Hareketi Yönü string 50
StockActionPackageControl Stok Hareketi Paket Kontrol short -
StockActionLineUnderNumber Stok Hareketi Satır Alt Nmarası string 100
StockActionFormulaType Stok Hareketi Reçete Tipi short -
StockActionFormulaCustomConsumption Stok Hareketi Reçete Fason Tüketim short -
StockActionReserveID Stok Hareketi Rezerv ID guid -
StockActionTare1 Stok Hareketi Dara double -
StockActionTare2 Stok Hareketi Dara double -
StockActionShipmentAddress Stok Hareketi Sevkiyat Adresi ID guid -
       
StockActionUpDefinitionID* Stok Hareketi Üst Tanım ID integer -
StockActionUpID Stok Hareketi Üst ID guid -
StockActionUpNumber Stok Hareketi Üst Numarası string 100
StockActionUpSellerID Stok Hareketi Bayi ID int -
StockActionUpDepartmentID Stok Hareketi Üst Şube ID int -
StockActionUpDefinitionID Stok Hareketi Üst Tanım ID int -
StockActionUpDate Stok Hareketi Üst Tarih datetime -
StockActionUpCompanyID Stok Hareketi Firma ID guid -
StockActionUpShipmentAddressID Stok Hareketi Üst Sevkiyat Adresi ID guid -
StockActionUpGroupID Stok Hareketi Üst Grup ID int -
StockActionUpPersonnel Stok Hareketi Üst Personel int -
StockActionUpDepotID Stok Hareketi Üst Depo ID int -
StockActionUpShippingDoorID Stok Hareketi Üst Sevkiyat Kapı ID guid -
StockActionUpVehicleTransferConfirmation Stok Hareketi Araç Transfer Kabul bool -
StockActionUpVehicleTransferWarnings Stok Hareketi Üst Araç Transfer Uyarılar byte -
StockActionUpVehicleTransferUserID Stok Hareketi Üst Araç Transfer Kullanıcı ID int -
StockActionUpVehicleTransferUserDate Stok Hareketi Üst Araç Transfer Kullanıcı Tarihi datetime -
StockActionUpAgentID Stok Hareketi Üst Acente ID int -
StockActionUpAgentCommision Stok Hareketi Üst Acente Komisyon double -
StockActionUpVehicleTypeID Stok Hareketi Üst Araç Tipi ID short -
StockActionUpCurrencyNumber Stok Hareketi Üst Döviz Numarası int -
StockActionUpExchangeRate Stok Hareketi Üst Döviz Kuru double -
StockActionUpIsVatIncluded Stok Hareketi Üst KDV Dahil Mi byte -
StockActionUpVatRate Stok Hareketi Üst KDV Oranı double -
StockActionUpKkdfRate Stok Hareketi Üst KKDF Oranı double -
StockActionUpCustomsDutyRate Stok Hareketi Üst Gümrük Vergisi Oranı double -
StockActionUpDiscountRate Stok Hareketi Üst İskonto Oranı double -
StockActionUpGeneralOutgoingsID Stok Hareketi Üst Genel Masraflar ID double -
StockActionUpAmountLC Stok Hareketi Üst Tutar Yerli Para double -
StockActionUpVatAmountLC Stok Hareketi Üst KDV Tutarı Yerli Para double -
StockActionUpKkdfAmountLC Stok Hareketi Üst KKDF Tutarı Yerli Para double -
StockActionUpCustomsDutyAmountLC Stok Hareketi Üst Gümrük Vergisi Tutarı Yerli Para double -
StockActionUpDiscountAmountLC Stok Hareketi Üst İskonto Tutarı Yerli Para double -
StockActionUpOutgoingsAmountLC Stok Hareketi Üst Giderler Tutarı Yerli Para double -
StockActionUpNetLC Stok Hareketi Üst Net Yerli Para double -
StockActionUpAmountID Stok Hareketi Üst Miktar ID double -
StockActionUpVatAmountID Stok Hareketi Üst KDV Miktarı ID double -
StockActionUpKkdfAmountID Stok Hareketi Üst KKDF Miktarı ID double -
StockActionUpCustomsDutyAmountID Stok Hareketi Üst Gümrük Vergisi Miktarı ID double -
StockActionUpDiscountAmountID Stok Hareketi Üst İskonto Tutarı ID double -
StockActionUpOutgoingsAmountID Stok Hareketi Üst Giderler Tutarı ID double -
StockActionUpNetID Stok Hareketi Üst Net ID double -
StockActionUpPaymentTypeID Stok Hareketi Üst Ödeme Tipi ID short -
StockActionUpExpiryID Stok Hareketi Üst Vade ID int -
StockActionUpExpiryDescription Stok Hareketi Üst Vade Açıklama string 500
StockActionUpPackageID Stok Hareketi Üst Ambalaj ID int -
StockActionUpPackageQuantity Stok Hareketi Üst Ambalaj Miktarı int -
StockActionUpDeliveryType Stok Hareketi Üst Teslim Tipi int -
StockActionUpDeadlineDate Stok Hareketi Üst Termin Tarihi datetime -
StockActionUpShipimentDate Stok Hareketi Üst Sevkiyat Tarihi datetime -
StockActionUpDescription Stok Hareketi Üst Açıklama string 4000
StockActionUpUserID Stok Hareketi Üst Kullanıcı ID int -
StockActionUpCurrentDate Stok Hareketi Üst Şuanki Tarih datetime -
StockActionUpDate Stok Hareketi Üst Tarih datetime -
StockActionUpSpecialCode1TC Stok Hareketi Üst Özel Kod İşlem Dövizi int -
StockActionUpSpecialCode2TC Stok Hareketi Üst Özel Kod İşlem Dövizi  int -
StockActionUpStatusID Stok Hareketi Üst Durum ID byte -
StockActionUpShipmentAccept Stok Hareketi Üst Sevkiyat KAbul byte -
StockActionUpLotNumber Stok Hareketi Üst Lot Numarası string 50
StockActionUpPLotNumber Stok Hareketi Üst Parti Numarası string 50
StockActionUpInvoiced Stok Hareketi Üst Faturalanmış byte -
StockActionUpBusinessStatementID Stok Hareketi Üst İşletme Bildirim ID byte -
StockActionUpColorActivePassive Stok Hareketi Üst Aktif Pasif byte -
StockActionUpCustomerColorID Stok Hareketi Üst Müşteri Renk ID  string 50
StockActionUpLineColorID Stok Hareketi Üst Satır Renk ID string 50
StockActionUpTotalVolume Stok Hareketi Üst Toplam Hacim double -
StockActionUpTotalWeight Stok Hareketi Üst Toplam Ağırlık double -
StockActionUpUserText1 Stok Hareketi Üst Kullanıcı Text  string 250
StockActionUpUserText2 Stok Hareketi Üst Kullanıcı Text string 250
StockActionUpUserFloat1 Stok Hareketi Üst Kullanıcı Float double -
StockActionUpUserFloat2 Stok Hareketi Üst Kullanıcı Float double -
StockActionUpUserFloat3 Stok Hareketi Üst Kullanıcı Float double -
StockActionUpLock Stok Hareketi Üst Kilit bool -
StockActionrUpActive Stok Hareketi Üst Aktif byte -
StockActionUpEDevStatusCode Stok Hareketi Üst E-Devlet Durum Kodu int -
StockActionUpEDevScenario Stok Hareketi Üst E-Devlet Senaryo int -
StockActionUstEDevWaybillType Stok Hareketi Üst E-Devlet İrsaliye Tipi int -
StockActionUpProjectID Stok Hareketi Üst Proje ID guid -
StockActionUpDescriptionDetail Stok Hareketi Üst Açıklama Detay string 4000
StockActionUpCarrierCustomerID Stok Hareketi Üst Taşıyıcı Cari ID guid -
StockActionUpCarrierCustomerPerID Stok Hareketi Üst Taşıyıcı Cari Personel ID guid -
StockActionUpCarrierCustomerVehicleID Stok Hareketi Üst Taşıyıcı Cari Personel Araç ID guid -
StockActionUpCarrierCustomerVehicleTrailerLicensePlate Stok Hareketi Üst Taşıyıcı Vari Personel Araç Plakası string 100
StockActionUpDeliveryDate Stok Hareketi Üst Teslim Tarihi datetime -
StockActionUpReferenceCustomerID Stok Hareketi Üst Referans Müşteri ID guid -
StockActionUpEDevDataDoc Stok Hareketi Üst E-Devlet Veri Belge byte -
StockActionUpEDevDataHtml Stok Hareketi Üst E-Devlet Veri HTML string -
StockActionUpEDevIntegratorCompanyID Stok Hareketi Üst E-Devlet Entegratör Firma ID guid -
StockActionUstEDevResponseDataDoc Stok Hareketi Üst E-Devlet Yanıt Veri Dokuman byte -
StockActionUpEDevResponseDataHtml Stok Hareketi Üst E-Devlet Yanıt Veri HTML string -
StockActionUpBusinessCenterID Stok Hareketi Üst İş Merkezi ID guid -
StockActionUpTotalVolumeX Stok Hareketi Üst Toplam Hacim double -
StockActionUpTotalWeightX Stok Hareketi Üst Toplam Ağırlık double -
 

                                                                                                                                                                                             

StockActionUpDefinitionID Tanımlama Adı Değer
  Fason İçin Giriş Hareketi (Dış Ürün) 4
  Fason İçin Gönderilen Giriş Hareketi (Kendi Ürünümüz) 5
  İade Giriş Hareketi 6
  Sevkiyat ÇIkış Hareketi 101
  Fason İçin Gelen Çıkış Hareketi (Dış Ürün) 104
  Fason İçin Gönderilen Çıkış Hareketi (Kendi Ürünümüz) 105
  İade Çıkış Hareketi 106


 


Örnek Request
 
{
    "SellerStockActionUp":{
        
        "StockActionUpCustomerID":"0c3918ba-5035-4123-a5d4-02050c6a8dfc"
"StockActionUpDate":"02/12/2022"
    },
       "SellerStockActions":[
           {
"StockActionLineNumber":1,
"StockActionQuantity":1,
"StockActionUnit":"Adet",
"StockActionUnitPrice":100,
"StockActionStockBarCode":"am-yn-nsl-ld-xn",
"StockActionCurrency":"TRY"
           }
       ]

}

Örnek Response 

{
    "result": true,
    "message": "Stok Hareketi  Başarıyla Aktarıldı.",
    "item": {
        "stockActionUpID": "dd0790bb-2322-4e5a-a4ce-d2ad2da98ae3"
    }
}