Lean Soft Entegrasyon Dökümanı

Sevkiyat Fişi Listeleme(StockActions/StockActionList)

 

Sevkiyat fişi listeleme servisidir. Servis için gereken parametreler aşağıda tanımlanmıştır. Zorunlulukları belirtilmiştir. Örnek Request ve Response'lar aşağıda görselleriyle birlikte verilmiştir.

Api servis linki firma bazlı değişebilmektedir. Lokalde çalışacak servisler için bizimle iletişime geçiniz.    

  • GET StockActionList(Tekli Örnek)

https://api.leanbilisim.com/api/StockActions/StockActionList/{CompanyID}

Parametre Açıklamaları & Kuralları

Koyu renkli ve yıldızla ( * ) belirtilmiş olan parametreler zorunlu alan olarak istekte gönderilmelidir. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Parametre Açıklama Veri Tipi Max. Karakter Sayısı
CompanyID *  Firma ID ( Benzersiz ID ) integer -
StockActionUpDefinitionID Stok Hareketi Tanımlama ID  İADE GİRİŞ İÇİN 6, SEVKİYAT ÇIKIŞ İÇİN 101, İADE ÇIKIŞ İÇİN 106  integer -
StartDate Başlangıç Tarihi date -
EndDate Bitiş Tarihi date -
StockActionUpNumber Sevkiyat Numarası string -
StockActionUpID  Stok Hareketleri Üst ID guid -
Page Sayfa Numarası integer -
PageSize Sayfada Listelenecek Ürün Sayısı. (Boş Gönderilirse Maksimum 500 kayıt gelir.) integer -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Örnek Request (PageSize ve Page ile örnek)

https://api.leanbilisim.com/api/StockActions/StockActionList/{CompanyID}?PageSize=1&Page=1

Örnek Response 

{
    "result": true,
    "message": null,
    "totalCount": 780,
    "totalPageCount": 780,
    "currentCount": 1,
    "currentPageNumber": 1,
    "item": [
        {
            "stockActionUpID": "a1000000-0000-0000-0000-000000000000",
            "stockActionUpNumber": "TalepTahmin",
            "stockActionUpSellerID": 15,
            "stockActionUpDepartmentID": 1,
            "stockActionUpDefinitionID": 19,
            "stockActionUpDate": "13/11/2022",
            "stockActionUpCustomerID": null,
            "stockActionUpCompanyName": null,
            "stockActionUpCompanyCode": null,
            "stockActionUpShipmentAddressID": null,
            "stockActionUpGroupID": null,
            "stockActionUpPersonnel": null,
            "stockActionUpDepotID": 18,
            "stockActionUpShippingDoorID": null,
            "stockActionUpVehicleTransferConfirmation": null,
            "stockActionUpVehicleTransferWarnings": null,
            "stockActionUpVehicleTransferUserID": 0,
            "stockActionUpVehicleTransferUserDate": null,
            "stockActionUpAgentID": null,
            "stockActionUpAgentCommision": 0,
            "stockActionUpVehicleTypeID": 0,
            "stockActionUpCurrencyNumber": 0,
            "stockActionUpExchangeRate": 0,
            "stockActionUpIsVatIncluded": 0,
            "stockActionUpVatRate": 0,
            "stockActionUpKkdfRate": 0,
            "stockActionUpCustomsDutyRate": 0,
            "stockActionUpDiscountRate": 0,
            "stockActionUpGeneralOutgoingsID": 0,
            "stockActionUpAmountLC": 0,
            "stockActionUpVatAmountLC": 0,
            "stockActionUpKkdfAmountLC": 0,
            "stockActionUpCustomsDutyAmountLC": 0,
            "stockActionUpDiscountAmountLC": 0,
            "stockActionUpOutgoingsAmountLC": 0,
            "stockActionUpNetLC": 0,
            "stockActionUpAmountID": 0,
            "stockActionUpVatAmountID": 0,
            "stockActionUpKkdfAmountID": 0,
            "stockActionUpCustomsDutyAmountID": 0,
            "stockActionUpDiscountAmountID": 0,
            "stockActionUpOutgoingsAmountID": 0,
            "stockActionUpNetID": 0,
            "stockActionUpPaymentTypeID": 0,
            "stockActionUpExpiryID": 0,
            "stockActionUpExpiryDescription": null,
            "stockActionUpPackageID": 0,
            "stockActionUpPackageQuantity": 0,
            "stockActionUpDeliveryType": 0,
            "stockActionUpDeadlineDate": null,
            "stockActionUpShipimentDate": "2022-09-15T14:07:25",
            "stockActionUpDescription": null,
            "stockActionUpLicensePlate": null,
            "stockActionUpDriver": null,
            "stockActionUpDriverTel": null,
            "stockActionUpDriverNote": null,
            "stockActionUpDriverTCKN": null,
            "stockActionUpUserID": null,
            "stockActionUpCurrentDate": null,
            "stockActionUpSpecialCode1TC": null,
            "stockActionUpSpecialCode2TC": null,
            "stockActionUpStatusID": null,
            "stockActionUpShipmentAccept": null,
            "stockActionUpLotNumber": null,
            "stockActionUpPLotNumber": null,
            "stockActionUpInvoiced": null,
            "stockActionUpBusinessStatementID": null,
            "stockActionUpColorActivePassive": 0,
            "stockActionUpCustomerColorID": "-16777211",
            "stockActionUpLineColorID": "-16777211",
            "stockActionUpTotalVolume": 0,
            "stockActionUpTotalWeight": 0,
            "stockActionUpUserText1": null,
            "stockActionUpUserText2": null,
            "stockActionUpUserFloat1": 0,
            "stockActionUpUserFloat2": 0,
            "stockActionUpUserFloat3": 0,
            "stockActionUpLock": null,
            "stockActionrUpActive": 0,
            "stockActionUpEDevStatusCode": null,
            "stockActionUpEDevScenario": null,
            "stockActionUstEDevWaybillType": null,
            "stockActionUpProjectID": null,
            "stockActionUpDescriptionDetail": null,
            "stockActionUpCarrierCustomerID": null,
            "stockActionUpCarrierCustomerPerID": null,
            "stockActionUpCarrierCustomerVehicleID": null,
            "stockActionUpCarrierCustomerVehicleTrailerLicensePlate": null,
            "stockActionUpDeliveryDate": null,
            "stockActionUpReferenceCustomerID": null,
            "stockActionUpEDevDataDoc": null,
            "stockActionUpEDevDataHtml": null,
            "stockActionUpEDevIntegratorCompanyID": null,
            "stockActionUstEDevResponseDataDoc": null,
            "stockActionUpEDevResponseDataHtml": null,
            "stockActionUpBusinessCenterID": null,
            "stockActionUpTotalVolumeX": null,
            "stockActionUpTotalWeightX": null
        }
    ]
}