Lean Soft Entegrasyon Dökümanı

Müşteri Tanımla(Definitions/CustomerSave)

Sipariş ya da Fatura kaydetmek için kullanılacak olan müşteri tanımlama servisidir. Servis için gereken parametreler aşağıda tanımlanmıştır. Zorunlulukları belirtilmiştir. Örnek Request ve Response'lar aşağıda görselleriyle birlikte verilmiştir.

Api servis linki firma bazlı değişebilmektedir. Lokalde çalışacak servisler için bizimle iletişime geçiniz.

  • POST CustomerSave (Tekli Örnek)

https://api.leanbilisim.com/api/Definitions/CustomerSave/{CompanyID}

Parametre Açıklamaları & Kuralları

Koyu renkli ve yıldızla ( * ) belirtilmiş olan parametreler zorunlu alan olarak istekte gönderilmelidir. 

Parametre Açıklama Veri Tipi Max. Karakter Sayısı
CustomerName *  Müşteri Adı string 250
CustomerRecordType *  Müşteri Kayıt Türü  1:Alıcı(A)     2:Satıcı(S)     3:Alıcı+Satıcı(A+S) integer -
CustomerOrganizationType Kuruluş Tipi. 0:Tanımsız  1:LimitedŞirket  2:AnonimŞirket  3:KomanditŞirket  4:KolektifŞirket  5:İrtibatBürosu 
6:ŞahısŞirketi  7:Şube  8:Kamu
  (Default Olarak ise 0 gitmektedir.)
integer  
CustomerReferenceGroupCode * Referans Grup Tanımı Listeleme Fonksiyonunu inceleyerek oradaki ReferenceGroupCode ' u göndermelisiniz. "PYTY" string -
CustomerCurrencyCode *  Müşteri Döviz Kodu. ÖRNEK : TRY, USD, EUR integer -
CustomerCountryName *  Ülke Adı string -
CustomerCityName *  Şehir Adı string -
CustomerDistrictName *  İlçe Adı string -
CustomerNeighborhood * Mahalle Adı string -
CustomerStreet1 Cadde Adı string -
CustomerStreet2 Sokak Adı string -
CustomerBuildingName Bina Adı string -
CustomerBuildingNumber Bina Numarası string -
CustomerApartmentNumber Daire Numarası string -
CustomerPostalCode Posta Kodu string -
CustomerPhone1 Telefon Numarası 1 string -
CustomerPhone2 Telefon Numarası 2 string -
CustomerEmail E-Mail Adresi string 250
CustomerTaxNo *  Müşteri  TC Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası. ? / & % + ^ ' * _" boşluk gibi özel karakterler kullanılamaz.   string 11
CustomerTaxOffice Vergi Dairesi string -
CustomerElectronicArchiveBillEmail *  E-Arşiv mail adresi. CustomerTaxNo 11111111111 olarak gönderilirse CustomerElectronicArchiveBillEmail zorunlu hale gelir. string 250
CustomerUserText1 Müşteri Text Alanı 1. string 250
CustomerUserText2 Müşteri Text Alanı 2. string 250
CustomerUserText3 Müşteri Text Alanı 3. string 250
CustomerUserNumeric1 Müşteri Sayısal Alanı 1. integer -
CustomerUserNumeric2 Müşteri Sayısal Alanı 2. integer -
CustomerUserNumeric3 Müşteri Sayısal Alanı 3. integer -
CustomerIntegrationCompanyCode Müşteri Entegrasyon Kodu. string -
CustomerTradeRegistrationNumber Müşteri Ticaret Sicil Numarası. string -
CustomerCentralRegistrationSystemNumber Müşteri MERSİS Numarası string -
CustomerChamberRegistrationNumber Müşteri Oda Sicil Numarası string -
CustomerBranchCode Müşteri Şube Kodu string -
       
CustomerUsers Müşteri Kullanıcıları. ( Zorunlu Değildir. Gönderildiği takdirde zorunlu alanlar aşağıda belirtilmiştir. ) array -
CustomerUsers.CustomerUserName * Müşteri Kullanıcı Adı. string 250
CustomerUsers.CustomerUserSurname *  Müşteri Kullanıcı Soyadı string 250
CustomerUsers.CustomerUserPosition Müşteri Kullanıcı Unvanı string 250
CustomerUsers.CustomerUserIdentityCardNumber *  Müşteri Kullanıcı Tc Kimlik Numarası. ? / & % + ^ ' * _" boşluk gibi özel karakterler kullanılamaz. string 11
CustomerUsers.CustomerUserEmail Müşteri Kullanıcı E-Mail Adresi string -
CustomerUsers.CustomerUserCellPhone Müşteri Kullanıcı Cep Telefon Numarası string -
CustomerUsers.CustomerUserPhone Müşteri Kullanıcı İş Telefon Numarası string -
CustomerUsers.CustomerUserInternalNumber Müşteri Kullanıcı İş Dahili Numarası  string -
CustomerUsers.CustomerUserDepartmentName Müşteri Kullanıcı Departman Adı. ÖRNEK: "MUHASEBE","FİNANS" string -
CustomerUsers.CustomerUserDrivingLicenseNumber Müşteri Kullanıcı Ehliyet Seri Numarası string -
CustomerUsers.CustomerUserText1 Müşteri Kullanıcı Text Alanı 1. string -
CustomerUsers.CustomerUserText2 Müşteri Kullanıcı Text Alanı 2. string -
CustomerUsers.CustomerUserText3 Müşteri Kullanıcı Text Alanı 3. string -
CustomerUsers.CustomerUserNumeric1 Müşteri Kullanıcı Sayısal Alan 1. integer -
CustomerUsers.CustomerUserNumeric2 Müşteri Kullanıcı Sayısal Alan 2. integer -
CustomerUsers.CustomerUserNumeric3 Müşteri Kullanıcı Sayısal Alan 3. integer -
CustomerUsers.CustomerUserExplanation Müşteri Kullanıcı Açıklama string -

Örnek Request 

{
"Customer":{
"CustomerName":"Test Api Customers",
"CustomerRecordType":3,
"CustomerOrganizationType":"0",
"CustomerReferenceGroupCode":"PYTY",
"CustomerCurrencyCode":"TRY",
"CustomerCountryName":"Türkiye",
"CustomerCityName":"Kayseri",
"CustomerDistrictName":"Melikgazi",
"CustomerNeighborhood":"Mahalle",
"CustomerStreet1":"Cadde",
"CustomerStreet2":"Sokak",
"CustomerBuildingName": "Bina Adı",
"CustomerBuildingNumber":"1",
"CustomerApartmentNumber":"1",
"CustomerPostalCode":"38000",
"CustomerPhone1":"12345678901",
"CustomerPhone2":"12345678901",
"CustomerEmail":"info@info.comx",
"CustomerTaxNo":"11111111111",
"CustomerTaxOffice":"Vergi Dairesi",
"CustomerElectronicArchiveBillEmail":"info@info.comx",
"CustomerUserText1":"111",
"CustomerUserText2":"1112",
"CustomerUserText3":"1113",
"CustomerUserNumeric1":1,
"CustomerUserNumeric2":2,
"CustomerUserNumeric3":3,
"CustomerIntegrationCompanyCode":"123464",
"CustomerTradeRegistrationNumber":"123466546",
"CustomerCentralRegistrationSystemNumber":"23216546",
"CustomerChamberRegistrationNumber":"511263435435",
"CustomerBranchCode":"12345",
"CustomerUsers":[{
"CustomerUserName":"Test Kullanici",
"CustomerUserSurname":"Test Soyadi",
"CustomerUserPosition":"Test ünvan",
"CustomerUserIdentityCardNumber":"12346578901",
"CustomerUserEmail":"info@info.com",
"CustomerUserCellPhone":"12345678910",
"CustomerUserPhone":"12345678910",
"CustomerUserInternalNumber":"2580",
"CustomerUserDepartmentName":"MUHASEBE",
"CustomerUserDrivingLicenseNumber":"12346578901",
"CustomerUserText1":"111",
"CustomerUserText2":"1112",
"CustomerUserText3":"1113",
"CustomerUserNumeric1":1,
"CustomerUserNumeric2":2,
"CustomerUserNumeric3":3,
"CustomerUserExplanation":"Test Açıklama"
}
]}
}

Örnek Response 


{
    "Result": true,
    "Message": "Müşteri Başarıyla Aktarılmıştır.",
    "Item": {
        "CustomerID": "e5502ff6-396a-4ed9-b5e9-cc3f4212a2af"
    }
}