Lean Soft Entegrasyon Dökümanı

Stok Tanımla(Definitions/StockSave)

Sipariş ya da Fatura kaydetmek için kullanılacak olan stok tanımlama servisidir. Servis için gereken parametreler aşağıda tanımlanmıştır. Zorunlulukları belirtilmiştir. Örnek Request ve Response'lar aşağıda görselleriyle birlikte verilmiştir.

Api servis linki firma bazlı değişebilmektedir. Lokalde çalışacak servisler için bizimle iletişime geçiniz.

  • POST StockSave(Çoklu Örnek)

https://api.leanbilisim.com/api/Definitions/StockSave/{CompanyID}

Parametre Açıklamaları & Kuralları

Koyu renkli ve yıldızla ( * ) belirtilmiş olan parametreler zorunlu alan olarak istekte gönderilmelidir. 

Parametre Açıklama Veri Tipi Max. Karakter Sayısı
StockCode *  Stok Kodu. "? / & % + ^ ' * _" boşluk gibi özel karakterler kullanılamaz. string -
StockName *  Stok Adı string -
StockBarcode Stok Barkod string -
StockUnitPrice *  Stok Birim Fiyat double -
StockKeepingUnit *  Stok Birimi   ÖRNEK: ADET , KG , M       string -
StockTaxRate *  Stok KDV Oranı double -
StockUnitPriceWithTaxOrNot *  Stok KDV Dahil mi? 0:Hariç     1:Dahil integer -
StockCurrencyCode *  Stok Döviz Kodu   ÖRNEK: TRY , USD , EUR  integer -
StockMainGroupSystem Stok Ana Grup Sistemi  ÖRNEK: MM , HZ , HM , YM , DB  string -
StockPurchasingManifacturingSystem Stok Satın Alma - İmalat  ÖRNEK: SA , IM , FS  string -
StockProductGroup Stok Ürün Grubu string -
StockProductModel Stok Ürün Modeli string -
StockProductClass Stok Ürün Sınıfı string -
StockProductDefinition Stok Ürün Tanımı string -
StockBranchCode Stok Şube Kodu string -

Örnek Request 

{
"Stock":[{
"StockCode":"Test1234",
"StockName":"Test Stok Name",
"StockUnitPrice":"100",
"StockKeepingUnit":"Kg",
"StockTaxRate":18,
"StockUnitPriceWithTaxOrNot":1,
"StockCurrencyCode":"Usd",
"StockProductGroup":"Test Grup",
"StockProductModel":"Test Model",
"StockProductClass": "Test Sınıf",
"StockProductDefinition":"Test Ürün Açıklama",
"StockMainGroupSystem":"MM",
"StockPurchasingManifacturingSystem":"FS",
"StockBarcode":"123",
"StockBranchCode":"123456"
  }
 ]
}

Örnek Response 


{
    "Result": true,
    "Message": "Stok Başarıyla Aktarılmıştır.",
    "Item": {
        "StockCodes": [
            "Test123"
        ]
    }
}