Lean Soft Entegrasyon Dökümanı

Sevk Adresi Tanımla(Definitions/CustomerDeliveryAddressSave)

Sipariş ya da Fatura kaydetmek için kullanılacak olan sevk adresi tanımlama servisidir. Servis için gereken parametreler aşağıda tanımlanmıştır. Zorunlulukları belirtilmiştir. Örnek Request ve Response'lar aşağıda görselleriyle birlikte verilmiştir.

Api servis linki firma bazlı değişebilmektedir. Lokalde çalışacak servisler için bizimle iletişime geçiniz.

  • POST CustomerDeliveryAddressSave(Tekli Örnek)

https://api.leanbilisim.com/api/Definitions/CustomerDeliveryAddressSave/{CompanyID}/{CustomerID}

Parametre Açıklamaları & Kuralları

Koyu renkli ve yıldızla ( * ) belirtilmiş olan parametreler zorunlu alan olarak istekte gönderilmelidir. 

Parametre Açıklama Veri Tipi Max. Karakter Sayısı
CustomerDeliveryAddressName *  Teslimat Adresi Adı. string -
CustomerDeliveryAddressUser Teslimat Adresi Kullanıcı Adı. string -
CustomerDeliveryAddressPhone1 Teslimat Adresi Telefon Numarası 1. string -
CustomerDeliveryAddressPhone2 Teslimat Adresi Telefon Numarası 2. string -
CustomerDeliveryAddressInternalNumber Teslimat Adresi Dahili Telefon Numarası. string -
CustomerDeliveryAddressFax1 Teslimat Adresi Fax Numarası 1. string -
CustomerDeliveryAddressFax2 Teslimat Adresi Fax Numarası 2. string -
CustomerDeliveryAddressEmail Teslimat Adresi Mail Adresi. string -
CustomerDeliveryAddressElectronicStateEmail Teslimat Adresi E-Devlet Mail Adresi. string -
CustomerDeliveryAddressUserCellPhone *  Teslimat Adresi Kullanıcı Telefon Numarası. string -
CustomerDeliveryAddressCountryName *  Teslimat Adresi Ülke. string -
CustomerDeliveryAddressCityName *  Teslimat Adresi Şehir. string -
CustomerDeliveryAddressDistrictName *  Teslimat Adresi İlçe. string -
CustomerDeliveryAddressNeighborhood *  Teslimat Adresi Mahalle. string -
CustomerDeliveryAddressStreet1 Teslimat Adresi Cadde. string -
CustomerDeliveryAddressStreet2 Teslimat Adresi Sokak. string -
CustomerDeliveryAddressBuildingName Teslimat Adresi Bina Adı. string -
CustomerDeliveryAddressBuildingNumber Teslimat Adresi Bina Numarası. string -
CustomerDeliveryAddressApartmentNumber Teslimat Adresi Kapı Numarası. string -
CustomerDeliveryAddressPostalCode Teslimat Adresi Posta Kodu. string -
CustomerDeliveryAddress1 Teslimat Adresi Açık Adres 1. string 250
CustomerDeliveryAddress2 Teslimat Adresi Açık Adres 2. string 250
CustomerDeliveryAddressTaxNumber *  Teslimat Adresi Vergi Numarası. string 11
CustomerDeliveryAddressTaxOffice Teslimat Adresi Vergi Dairesi. string -
CustomerDeliveryAddressIntegrationCompanyCode Teslimat Adresi Firma Entegrasyon Kodu. string -

Örnek Request 

{
"CustomerDeliveryAddress":
{
"CustomerDeliveryAddressName":"Deneme Adres",
"CustomerDeliveryAddressEmail":"mail@mail.com",
 "CustomerDeliveryAddressElectronicStateEmail":"email@email.com",
"CustomerDeliveryAddressUserCellPhone":"12345678910",
"CustomerDeliveryAddressCountryName":"Türkiye",
"CustomerDeliveryAddressCityName":"Kayseri",
"CustomerDeliveryAddressDistrictName":"Talas",
"CustomerDeliveryAddressNeighborhood":"Yıldırım Beyazıt Mahallesi",
"CustomerDeliveryAddressStreet1":"Deneme Cadde",
"CustomerDeliveryAddressStreet2":"Deneme Sokak",
"CustomerDeliveryAddressBuildingName":"Deneme Bina Adı",
"CustomerDeliveryAddressBuildingNumber":"10",
"CustomerDeliveryAddressApartmentNumber":"10",
"CustomerDeliveryAddressPostalCode":"38000",
"CustomerDeliveryAddressTaxNumber":"12345678910",
"CustomerDeliveryAddressTaxOffice":"Erciyes Vergi Dairesi",
"CustomerDeliveryAddressUser":"Ali Veli",
"CustomerDeliveryAddressPhone1":"12345678910",
"CustomerDeliveryAddressPhone2":"12345678910",
"CustomerDeliveryAddressFax1":"12345678910",
"CustomerDeliveryAddressFax2":"12345678910",
"CustomerDeliveryAddressInternalNumber":"123423",
"CustomerDeliveryAddressIntegrationCompanyCode":"123346456",
"CustomerDeliveryAddress1":"Açık Adres 1",
"CustomerDeliveryAddress2":"Açık Adres 2",
}
}

Örnek Response 


{
    "Result": true,
    "Message": "Sevk Adresi Başarıyla Aktarılmıştır.",
    "Item": {
        "CustomerDeliveryAddressID": "d265c82f-51e9-4ff4-ad2c-e4fc25fcebfc"
    }
}