Lean Soft Entegrasyon Dökümanı

Fatura Kaydet(Finance/InvoceSave)

Fatura kaydetme servisidir. Servis için gereken parametreler aşağıda tanımlanmıştır. Zorunlulukları belirtilmiştir. Örnek Request ve Response'lar aşağıda görselleriyle birlikte verilmiştir.

Api servis linki firma bazlı değişebilmektedir. Lokalde çalışacak servisler için bizimle iletişime geçiniz.

  • POST InvoceSave(Tekli Örnek)

https://api.leanbilisim.com/api/Finance/InvoceSave/{CompanyID}

Parametre Açıklamaları & Kuralları

Koyu renkli ve yıldızla ( * ) belirtilmiş olan parametreler zorunlu alan olarak istekte gönderilmelidir. 

Parametre Açıklama Veri Tipi Max. Karakter Sayısı
InvoiceUpExternalDataReferanceID *  Fatura Referans ID. ( Benzersiz ID ) string -
InvoiceUpInvoiceID *  Fatura Hareket ID  SATIŞ İÇİN 16 İADE İÇİN 11  string -
InvoiceUpExternalDataReferanceGroup * Referans Grup Tanımı Listeleme Fonksiyonunu inceleyerek oradaki ReferenceGroupCode ' u göndermelisiniz. "PYTY" string -
InvoiceCurrencyCode *  Fatura Döviz Kodu  ÖRNEK: TRY , USD , EUR  string -
InvoiceUpCustomerID *  Fatura Müşteri ID guid -
InvoiceUpCustomerDeliveryAddressID *  Fatura Müşteri Sevk Adresi ID guid -
InvoiceUpDocumentNumber *  Fatura Kodu string -
InvoiceUpExplanation Fatura Açıklama string -
InvoiceUpDetailExplanation Fatura Detaylı Açıklama string -
InvoiceUpCostAmount Fatura Masraf Tutarı double -
       
InvoiceLine *  Fatura Satır array -
InvoiceLine.InvoiceLineStockUnit *  Fatura Satır Stok Birimi  ÖRNEK: Adet , Kg  string -
InvoiceLine.InvoiceLineStockCurrency *  Fatura Satır Stock Döviz Kodu  ÖRNEK: TRY , USD , EUR  string -
InvoiceLine.InvoiceLineUnitPrice *  Fatura Satır Birim Fiyatı double -
InvoiceLine.InvoiceLineAmount *  Fatura Satır Miktar double -
InvoiceLine.InvoiceLineTaxRate *  Fatura Satır KDV Oranı double -
InvoiceLine.InvoiceLineWithTaxOrNot *  Fatura Satır KDV Dahil mi?  0:Hariç 1:Dahil  integer -
InvoiceLine.InvoiceLineNumber *  Fatura Satır Numarası integer -
InvoiceLine.InvoiceLineStockCode *  Fatura Satır Stok Kodu string -
InvoiceLine.InvoiceLineCustomsDutyRate Fatura Gümrük Vergisi Oranı double -
InvoiceLine.InvoiceLineRUSFRate Fatura KKDF Oranı double -
InvoiceLine.InvoiceLineWitholdingRate Fatura Tevkifat Oranı double -
InvoiceLine.InvoiceLineExplanation Fatura Açıklama string -
InvoiceLine.InvoiceLineDetailExplanation Fatura Detaylı Açıklama string -

Örnek Request 

{
"InvoiceUp":{
"InvoiceUpExternalDataReferanceID":"33333",
"InvoiceUpInvoiceID":16,
"InvoiceUpExternalDataReferanceGroup":"PYTY",
"InvoiceCurrencyCode":"TRY",
"InvoiceUpCustomerID":"3C525E01-DA77-4145-A3DE-AD38D03C9827",
"InvoiceUpCustomerDeliveryAddressID":"7a8d375d-7933-40b8-9053-76d334710bad",
"InvoiceUpDocumentNumber":"11111",
"InvoiceUpCostAmount":3
    },
    "InvoiceLine":[
        {
"InvoiceLineStockUnit":"KG",
"InvoiceLineStockCurrency":"TRY",
"InvoiceLineUnitPrice":100,
"InvoiceLineAmount":2,
"InvoiceLineTaxRate":18,
"InvoiceLineWithTaxOrNot":1,
"InvoiceLineNumber":1,
"InvoiceLineStockCode":"msrl 0711"
        }
    ]
}

Örnek Response 

{
    "Result": true,
    "Message": "Fatura başarıyla aktarılmıştır",
    "Item": {
     "InvoiceUpID":22044
   }
}