Lean Soft Entegrasyon Dökümanı

Müşteri Listele(Definitions/CustomerList)

Müşteri listeleme servisidir. Servis için gereken parametreler aşağıda tanımlanmıştır. Zorunlulukları belirtilmiştir. Örnek Request ve Response'lar aşağıda görselleriyle birlikte verilmiştir.

Api servis linki firma bazlı değişebilmektedir. Lokalde çalışacak servisler için bizimle iletişime geçiniz.

  • GET CustomerList( Çoklu Örnek / Tekli Örnek )

https://api.leanbilisim.com/api/Definitions/CustomerList/{CompanyID}

Parametre Açıklamaları & Kuralları

Koyu renkli ve yıldızla ( * ) belirtilmiş olan parametreler zorunlu alan olarak istekte gönderilmelidir. 

Parametre Açıklama Veri Tipi Max. Karakter Sayısı
Page Sayfa Numarası. integer -
PageSize Sayfada Listelenecek Ürün Sayısı. ( Boş gönderilirse maksimum 500 adet kayıt gelir. ) integer 500

Örnek Request (PageSize ve Page ile örnek)

https://api.leanbilisim.com/api/Definitions/CustomerList/{CompanyID}?PageSize=1&Page=1

Örnek Response 


{
    "Result": true,
    "Message": null,
    "TotalCount": 531,
    "TotalPageCount": 531,
    "CurrentCount": 1,
    "CurrentPageNumber": 1,
    "Item": [
        {
            "CustomerName": "DENEME USER",
            "CustomerRecordType": "A+S",
            "CustomerOrganizationType": "Tanımsız",
            "CustomerCurrencyCode": null,
            "CustomerCountryName": "TÜRKİYE",
            "CustomerCityName": "Adana",
            "CustomerDistrictName": "ALADAG",
            "CustomerNeighborhood": "asasa",
            "CustomerStreet1": "asasasas",
            "CustomerStreet2": "asasasassasas",
            "CustomerBuildingName": null,
            "CustomerBuildingNumber": "1",
            "CustomerApartmentNumber": "2",
            "CustomerPostalCode": null,
            "CustomerPhone1": null,
            "CustomerPhone2": null,
            "CustomerEmail": null,
            "CustomerTaxNo": "123456789",
            "CustomerTaxOffice": "Erciyes",
            "CustomerElectronicArchiveBillEmail": null,
            "CustomerUserText1": null,
            "CustomerUserText2": null,
            "CustomerUserText3": null,
            "CustomerUserNumeric1": null,
            "CustomerUserNumeric2": null,
            "CustomerUserNumeric3": null,
            "CustomerIntegrationCompanyCode": null,
            "CustomerTradeRegistrationNumber": null,
            "CustomerCentralRegistrationSystemNumber": null,
            "CustomerChamberRegistrationNumber": null,
            "CustomerUsers": []
        }
    ]
}